Jäsenrekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§ mukainen rekisteriseloste
Laadittu 2021-04-08

1. Rekisterinpitäjä

Tammer-Kyykkä ry
Insinöörinkatu 58 C 6
33720 Tampere

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Hallituksen puheenjohtaja
Sähköposti: rekisteri@tammer-kyykka.fi

3. Rekisterin nimi

Tammer-Kyykkä ry:n jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yhdistyslain 11§:n mukainen jäsenluettelo yhdistyksen jäsenistä.

5. Rekisterin sisältö

Rekisteriin kirjataan jäsenen nimi ja syntymäaika. Lisäksi voidaan kirjata sähköpostiosoite sekä puhelinnumero yhteydenpitoa varten.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Jäsen toimittaa tiedot yhdistykselle liittyessään jäseneksi.

7. Tietojen säännönmukainen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan Tammer-Kyykkä ry:n hallituksen jäsenille ja toimihenkilöille. Jäsenen nimi ja syntymäaika voidaan luovuttaa Suomen Kyykkäliitto ry:n pelaajarekisteriin.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot säilytetään parhaiden käytäntöjen ja hyvän tietoturvan mukaisesti asiattomilta suojattuna salasanoin ja käyttäjätunnuksin.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Jäsenrekisteriin merkityillä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietojarekisteriinon kirjattu. Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisena ja allekirjoitettuna kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle taholle virheen korjaamista koskevan pyynnön.